Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatónkat (innen töltheti le).

 

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-115759/2017.

 

 

                            Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Mormota-Lux Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 2890 Tata, Bacsó Béla utca 42.
Az adatkezelő e-mail címe: tata@goldinfra.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 34 380 254; +36 34 657 888
Honlap: http://www.adaxshop.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes
adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ.
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön
böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait,
megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns,
statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak
személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.
A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált
számsort - amelyet az Ön eszköze tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre
tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát.
Ezek hiányába az oldal, számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.
Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: 
Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például,
hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.
Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános,
névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének
javítására használjuk.

Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 • employee_login_last_email: Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző
                                               bezárásáig.
 • Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.
 • come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.
 • predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához.
                     Élettartama 3 hónap.
 • currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók
nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

 

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies# ie=ie-11

Firefox: https:/#slsupport.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-onyourcomputer

Chrome: https:/#slsupport.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés


Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén –
az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben
megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától
számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla
kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. §
(5) bekezdés  a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert s
zemélyes adatait 8 évig megőrizni.
 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban
az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez
alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2)
bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb
ajánlatokról, akciókról.

Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más
gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön
személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével
kapcsolatos adatkezelés


Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2)
bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazdó,
személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.


Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.


A regisztrációval együtt járó adatkezelés


Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban
az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb
szolgáltatást tud biztosítani
(pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát,
e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.
 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni,
akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges
körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja,
az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson
alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell.
Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3)
bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak,
milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő),
amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve,
ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez
kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: ShopRenter.hu Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36-1/234-5012,
                                                      E-mail cím: info@shoprenter.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes
adatok tárolását végzi.

A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység


Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag
                                                       Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-29/88 66 70
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik
a megrendelt áru kiszállításában.

Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt
áru kiszállításának időtartamáig kezelheti,ezt követően haladéktalanul törli.

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: ShopRenter.hu Kft.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36-1/234-5012
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@shoprenter.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik
a hírlevelek kiküldésében.

Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez
szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: MAVALOR Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2800 Tatabánya, Komáromi út 21. fsz. 1.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 34 317 452
Az adatfeldolgozó e-mail címe: eva@mavalor.t-online.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik
a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét
és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének
megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai
kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került –
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse.
A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

 Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb
15 napon belül eleget tesz.

A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására,
illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult
a személyes  adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené
az érintett jogos érdekeit.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása
kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő,
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása
vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt
írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést,
vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése
érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.
(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése
esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel
szemben bírósághoz fordulhat.
 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell
jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-115759/2017

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.
A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított
adatkezelési tájékoztatót.